კონკურსი გრძელვადიანი ექსპერტის ვაკანსიაზე

 მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) აცხადებს კონკურსს კვალიფიციური კანდიდატის შესარჩევად ზემოხსენებულ ვაკანსიაზე. აღნიშნული პოზიცია ემსახურება მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს ფარგლებში, კვლევითი ღონისძიებების განხორციელებას პროექტ - „საქართველოს მხარდაჭერა მიგრაციის მართვის სფეროში“ ფარგლებში. შერჩევის პროცედურა განხორციელდება მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან ერთად. ზემოხსენებული პოზიცია იძლევა საქართველოში მიგრაციის საკითხებზე დისციპლინათშორისი კვლევების ჩატარებისა და სპეციფიკური საერთაშორისო გამოცდილებისა, თუ ექსპერტიზის გაზიარების შესაძლებლობას.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე:
http://www.icmpd.org/Vacancy-Detail.1666.0.html?&tx_contactdb_pi2%5BbackPid%5D=1665&tx_contactdb_pi2%5Bvacancy%5D=512

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი