მიმართულებები

 • საქართველო და ევროკავშირი

  საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობების სამართლებრივ საფუძველს 2016 წლამდე წარმოადგენდა „შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ“, რომელსაც ხელი 1996 წელს მოეწერა და ძალაში 1999 წელს შევიდა. იგი 2016 წელს ჩაანაცვლა 2014 წელს ხელმოწერილმა „ერთი მხრივ, ევროკავშირს...

 • ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა

  2017 წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის/შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდა.

 • ემიგრაცია

  პოლიტიკური, ეკონომიკური ან პირადი მიზეზებით უცხო ქვეყანაში მცირე ხნით ან მუდმივად საცხოვრებლად წასვლა.

 • ნებაყოფლობით დაბრუნება

  პირის დამოუკიდებლად დაბრუნება ან ხელშეწყობა დაბრუნებაში წარმოშობის, სატრანზიტო თუ მესამე ქვეყანაში მისი თავისუფლად გამოხატული სურვილის საფუძველზე.

 • რეინტეგრაცია

  წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა.

 • დიასპორა

  ცალკეული პირები ან ქსელის, ასოციაციის ან საზოგადოების წევრები, რომლებმაც დატოვეს თავიანთი წარმომავლობის ქვეყანა, თუმცა ინარჩუნებენ კავშირს სამშობლოსთან.

 • იმიგრაცია

  ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქის მუდმივად ან დროებით დასახლება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე.

 • ლტოლვილები და თავშესაფარი

  ლტოლვილის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს პირს, ვისაც „აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულებების გამო და არ შეუძლია, ან არ სურს, ამგვარი შიშიდან გამომდინარე,...