მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია შეიქმნა 2010 წლის 13 ოქტომბერს, საქართველოს მთავრობის N314-ე დადგენილების საფუძველზე. იგი არის მთავრობის სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და გადაწყვეტილებებს იღებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე. კომისიას, რომელიც აერთიანებს 9 სახელმწიფო უწყებას*, თავმჯდომარეობს იუსტიციის მინისტრი, ხოლო თანათავმჯდომარეა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე.

კომისია თავისი არსებობის მანძილზე იქცა მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის მთავარ პლატფორმად და სხვადასხვა უწყებაში გადანაწილებული კომპეტენციების კოორდინირების ეფექტიან ინსტრუმენტად. ამ მიზნით, კომისიას ანალიტიკურსა და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას უწევს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში ევროკავშირის რეკომენდაციითა და მხარდაჭერით მოქმედი სამდივნო. კომისიის საქმიანობა დადებითად შეფასდა ევროპული თანამეგობრობისა და სფეროს წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.

საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით გააქტიურების მიზნით, კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბდა თემატური სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ – ინტეგრაციის საკითხებზე, მიგრაციის სტრატეგიაზე, მოქალაქეობის არმქონეობის შემცირებაზე, მიგრაციის მონაცემთა ანალიტიკურ სისტემაზე, მიგრაციის რისკების ანალიზზე და მიგრაცია და განვითარებაზე.

ამავდროულად, დამატებითი ექსპერტიზით უზრუნველყოფისა და თანამშრომლობის ფორმატის განვითარების თვალსაზრისით, 2013 წელს კომისიაში საკონსულტაციო სტატუსი მიენიჭა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ კომისიის სამდივნოსთან, რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი თემატური გადაფარვების აღმოფხვრასა და არსებული რესურსების მიზნობრივ მართვას. თუკი ადრე ხშირი იყო მსგავსი ან ზუსტად ერთნაირი ღონისძიებების მქონე პროექტების ინიცირება, დღეს მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების თემატიკა შეთანხმებულია ყველა უწყებასთან და სრულ თანხვედრაშია ქვეყნის საჭიროებებთან. 2021 წელს საკონსულტაციო სტატუსით კომისიას ასევე შემოურთდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი.

კომისიის წევრი სახელმწიფო უწყებები* (ანბანური თანმიმდევრობით)

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მის: 0102 ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52 ტელ: +995 322 200 220 ელფოსტა: pr@mes.gov.ge ვებგვერდი: www.mes.gov.ge

საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

მის: 0118 ქ. თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. #4 ტელ: +995 322 945 005 ელფოსტა: inform@mfa.gov.ge ვებგვერდი: www.mfa.gov.ge

           სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 

      მის: 0118 ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. #4 ელფოსტა: info@ssg.gov.ge ვებგვერდი: www.ssg.gov.ge

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

მის: 0180 ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. #30 ტელ: +995 322 367 210, დამ. 110 ელ. ფოსტა: info@geostat.ge ვებგვერდი: www.geostat.ge

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მის: 0108 ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. #12 ტელ:+995 322 991 111 ელფოსტა: ministry@economy.ge ვებგვერდი: www.economy.ge

ფინანსთა სამინისტრო

მის: 0114 ქ.თბილისი. გორგასლის ქ. #16 ტელ: +995 322 261 330 ელფოსტა: info@mof.ge ვებგვერდი: www.mof.gov.ge

იუსტიციის სამინისტრო

მის: 0114 ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. #24ა ტელ: +995 322 405 087 ელ. ფოსტა: press-center@justice.gov.ge ვებგვერდი: www.justice.gov.ge

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მის: 0114 ქ.თბილისი, გ. გულუას ქ. #10 ტელ: +995 322 411 158 ელ. ფოსტა: miapr@mia.gov.ge ვებგვერდი: www.police.ge

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მის: 0119 ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. #144 ტელ: +995 322 510 012 ელ. ფოსტა: info@moh.gov.ge ვებგვერდი: www.moh.gov.ge

 

   
 

საკონსულტაციო სტატუსის მქონე ორგანიზაციები

გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი

მის: 0160 ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #2ა ტელ: +995 322 386 202 ელფოსტა: geotb@unhcr.org ვებგვერდი: www.unhcr.org

           სამოქალაქო განვითარების სააგენტო                                                                                                                    მის: 3700 ქ. რუსთავი, ფიროსმანის ქ. #9/1 ტელ: +995 341 258 824/+995 571 258 822 ელფოსტა: migrant_ge@hotmail.com; ვებგვერდი: www.migrant.ge

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება მის: 0105 ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. #31 ტელ: +995 322 201 800 ელფოსტა: migration-georgia@cimonline.de ვებგვერდი: http://migration-georgia.alumniportal.com/project-components/return-to-georgia.html

ინოვაციების და რეფორმების ცენტრი

მის: 0160 ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ. #32 ტელ: +995 322 552 001/+995 322 552 002 ელფოსტა: info@irc.ge ვებგვერდი: www.irc.ge

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

მის: 0102 ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძის ქ. #38 ტელ: +995 322 943 763/ +995 322 943 769 ელფოსტა: Delegation-Georgia@eeas.europa.eu ვებგვერდი: http://eeas.europa.eu/delegations/georgia

მიგრაციის ცენტრი მის: ქ. თბილისი, კ.კეკელიძის ქუჩა 10, 1 სადარბაზო, ბინა 13 ტელ: 2 22 01030 599 961 606 ელფოსტა: migrationcentergeorgia@gmail.com ფეისბუქის გვერდი:https://www.facebook.com/Migration-Center

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

მის: 0102 ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #6, პირველი სართული ტელ: +995 322 904 098 ელფოსტა: enigma@icmpd.org ვებგვერდი: www.enigmma.ge

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

მის: 0102 ქ. თბილისი, ჯანსუღ კახიძის ქ. #15 ტელ: +995 322 936 101/ +995 322 952 353 ელფოსტა: gyla@gyla.ge ვებგვერდი: www.gyla.ge

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

მის: 0162 ქ. თბილისი, თენგიზ აბულაძის ქ. #19 ტელ: +995 322 252 216 ელფოსტა: iomtbilisi@iom.int ვებგვერდი: https://georgia.iom.int/

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

 მის: 0102 დავით აღმაშენებლის გამზირი 80. ტელ: / 1481 ელ. ფოსტა: info@ombudsman.ge ვებგვერდი: https://ombudsman.ge/geo

 

 

2014 წელს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიასა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც კომისიასა და თსუ-ს შორის მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობის საფუძველს წარმოადგენს.

მისამართი: 0179, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამს. #1 (თსუ I კორპუსი)
ტელეფონი:+995 32 2 250484
ელ.ფოსტა: migration,magister@tsu.ge
ვებგვერდი: www.tsu.ge

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი