ჩვენს შესახებ

 • კომისია

  მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია შეიქმნა 2010 წლის 13 ოქტომბერს, საქართველოს მთავრობის N314-ე დადგენილების საფუძველზე. იგი არის მთავრობის სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და გადაწყვეტილებებს იღებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე. კომისიას, რომელიც აერთიანებს 9 სახელმწიფო...

 • სამდივნო

  მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიას მხარდაჭერას უწევს ევროკავშირის რეკომენდაციითა და მხარდაჭერით შექმნილი სამდივნო.

 • სამუშაო ჯგუფები

  სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობის გააქტიურების მიზნით, კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბდა თემატური სამუშაო ჯგუფები.

 • ჩვენი პროდუქტები

  მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში მზადდება სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო-ანალიტიკური პროდუქტები, სტრატეგიები და ანგარიშები