მიგრაციის პროფილი

2017 წლის მიგრაციის პროფილი მონაცემთა ვიზუალიზაციებით

მსსკ-ის სამდივნომ გადაწყვიტა მომდევნო „თაობის“ ახალი პროდუქტის შექმნა და არსებულ ორ რესურსზე დამატებით, მესამე დოკუმენტის წარმოდგენა, ამჯერად მონაცემთა ვიზუალიზაციის ფორმით (2017 წლის საშუალო ფორმატის მიგრაციის პროფილის სამი ნაწილის გამოყენებით). მონაცემთა ვიზუალიზაციის სახით წარმოდგენილი მიგრაციის ეროვნული პროფილი (Visualized Migration Profile - VMP) არის საშუალო და მოკლე მიგრაციის პროფილების დამატებითი კომპონენტი და გარკვეულწილად შესაძლოა ჩაანაცვლოს კიდეც მიგრაციის მოკლე პროფილიც. თუმცა, როგორც ყოველი ახალი პროდუქტის, ასევე ვიზუალიზებული პროფილის წარმატება მომხმარებლის მიერ დოკუმენტის გამოყენების, შეფასებისა და განსჯის ანალიზის საგანია.

ემიგრაცია საქართველოდან

საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებში

იმიგრაცია საქართველოში

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი